2019-03-26 13:12
Komlitt

Mattias Elg, professor vid Linköpings universitet, är forskaren som bidragit till bättre jämförelser av vården i olika landsting. Han värdesätter att sprida kunskaper om förutsättningar och modeller för att framgångsrikt driva kvalitets- och verksamhetsutveckling både i privata och offentliga organisationer.

– Att vara ledare i den offentliga verksamheten handlar om att jonglera med många mål – den politiska styrningen, kraven på effektiv resurshållning och att samtidigt följa lagen. Därför måste ledarskapet grundas i en professionell kompetens som förstår dessa utmaningar. Ledarna behöver få möjligheter och stöd att balansera detta i samspel med medarbetare, brukare av tjänster och medborgare, säger Mattias Elg.

Kompetensutveckling alltid viktigt för medarbetaren

Kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen är lika viktigt inom offentlig sektor som privat. Däremot kan den offentliga verksamheten kräva modeller som är anpassade efter verksamhetens natur.

– Kompetensutveckling är alltid viktigt oavsett vem som styr eller hur. Det är en grund för att medarbetare ska känna sig trygga med sina uppgifter och kunna ta ansvar. Därför är det minst lika viktigt i offentliga verksamheter. Men det kan vara svårare att styra och leda i gränslandet mellan en lokal, eller regional, politisk ledning som med begränsade resurser ska uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen. Då behövs det modeller som tar till vara på den lokala kunskapen tillsammans med medborgare för att utveckla verksamheter inom lagens ramar.

Att arbeta evidensbaserat i offentlig sektor

Idag ska många arbeta evidensbaserat. Hur skiljer sig däremot mellan privat och offentlig sektor. Evidens ger belägg för att en viss metod eller ett visst arbetssätt ska uppnå ett visst mål. Men målen skiljer sig ofta åt mellan offentliga verksamheter eftersom man har olika funktioner.

– I privat sektor är målet ofta att tjäna pengar åt ägaren. Men i offentliga verksamheter finns många fler mål. Det som är en evidensbaserad metod för att nå ett mål kan motverka ett annat. Därför måste man i offentliga verksamheter inkludera demokratiska värderingar och beslut om hur man gör avvägningar mellan olika mål.

Offentliga verksamheter har olika möjligheter att luta sig mot evidens när de tar beslut. Här fyller politikerna en viktig roll.

– Själva begreppet evidensbaserad kunskap kommer från sjukvården. Där är man väldigt bra på att arbeta evidensbaserat. Men inom andra områden finns det ingen evidens att luta sig mot när man ska ta beslut. Då är det viktigt att politikerna kliver in och tar de besluten, avslutar Mattias Elg.