Mattias Elg, Marianne S Petersson, Carina Brofeldt

Mattias Elg är professor i Kvalitetsteknik vid Linköpings universitet. Han är även centrumchef för forskningscentret HELIX Competence Centre vid samma universitet. Mattias forskning handlar om förutsättningar och modeller för att framgångsrikt driva kvalitets- och verksamhetsutveckling både i privata och offentliga organisationer.

Carina Brofeldt är utbildad socionom och har lång erfarenhet av att vara chef och ledare i kommunal verksamhet, inom socialtjänst och i kommunledning. Hon arbetar idag som biträdande kommundirektör med ansvar för strategiska utvecklingsfunktioner och att ge stöd till kommunens politiska organisation.

Marianne Sennehed Petersson har mångårig erfarenhet som chef och ledare inom offentlig sektor. Hon arbetar idag bland annat som utbildare, handledare och coach i eget företag där uppdragen riktar sig till personalgrupper, politiker, chefer, verksamhetsutvecklare och strateger.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Mattias Elg, Marianne S Petersson, Carina Brofeldt
    319 kr
  • Mattias Elg, Marianne S Petersson, Carina Brofeldt
    197 kr