Mats Lindbäck

Mats Lindbäck är civilingenjör och har sedan början på 80-talet verkat i en rad olika roller i näringslivet. Mats har en unik tredelad erfarenhet av (1) att lämna anbud vid offentliga upphandlingar, (2) att genomföra upphandlingar i näringslivet, samt inte minst att (3) företräda köpsidan. Han har omfattande erfarenhet av att stötta och utbilda upphandlare.

Välj bland expertens e-kurser och böcker