2023-04-11 08:38
Emma Holmström

Erland Olsson är specialistsjuksköterska inom psykiatri sedan många år tillbaka. Han har varit chef för vård- och omsorgsverksamhet, han var med i psykiatrireformen. Van MAS. Sedan blev det kvalitetsutveckling. Av och för vårdgivare.

– Jag brukar säga att jag går i mammas fotspår. Hon var sjukvårdsföreståndare på Ulleråkers sjukhus. När jag var 14 dagar gammal började jag pendla till dåvarande Medicinalstyrelsen då mamma var med och tog fram skötarutbildningen. Den blev sedan obligatorisk för att få fast tjänst inom psykiatrin.

Erlands tre bästa råd för kvalitetsutveckling av äldreboendet

En genomlysning av äldreboendet kan ge en lång lista av förbättringsmöjligheter. Men det blir ofta hela havet stormar. Det är inget för äldreboendet eller någon omsorgsverksamhet överhuvudtaget. Förändring av det slaget tar energi från verksamheten under tre år.

År 1: Oron sprider sig eftersom utredningen pågår.
År 2: Genomförandet vänder upp och ner på verksamheten.
År 3: Först här har alla missnöjda slutat.

Och du står där med en verksamhet som har fått en sämre kvalitet än innan förändringen.

Så vad kan du och dina kollegor göra för att kvalitetsutveckling och förändring av äldreboendet ska bli bra? Erlands råd är:

  1. Ta er an en utmaning i taget. Gör en analys av vad som brister. Riskanalyser och även händelseanalyser ger bra grund för förändringsarbete.
  2. Om ni förändrar rutiner och arbetssätt så är inte arbetet slutfört förrän alla arbetar utifrån den nya rutinen.
  3. Förändringar måste utvärderas men frågan, ”har vi uppnått det mål för arbetet som vi satte upp, om inte hur når vi dit?”

– Jag tror att en stor utmaning ligger i strukturen, att se att det är lika viktigt att arbeta funktionsbevarande med mamma som att ge henne läkemedel. Att ta sig tid att sitta ner några minuter när mamma är ledsen trots att frukosten borde serveras just nu. Att alla i teamet, och då inkluderar jag boende och närstående, har lika mycket inflytande när det gäller utformningen av vården. Det är mamma Astrid som är expert på att vara just Astrid.

Vill bidra till att hjälpa dig utveckla äldreomsorgen

Från att ha hängt med gubbarna och tanterna på Ulleråker (matinéfilmer var grejen!) blev steget kort till att skriva Har mamma det bra? Introduktion till äldreboendet (Komlitt, 2023).

– Jag har alltid velar göra skillnad. Det är svårt att se på när människor gör fel, särskilt när jag vet att det är lätt att göra rätt. Men det är bättre att arbeta proaktivt. Människor som vet vill gärna göra rätt.

Förutom råden ovan har Erland några andra deviser i livet.

  • Du kan inte ändra en annan människa, enbart dig själv. Samtidigt är det viktig att vara tydlig i exempelvis ledarskap: Det är OK att vara lat, men här är det viktigt att komma i tid och att våra boende får en god omsorg.
  • Sen gillar jag Sören Kirkegaard – Om vi vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste vi först finna henne där hon är och börja just där.
  • Var lyhörd för din omgivning, att arbeta med förändring kräver engagemang från teamet runt om dig. Om man är ensam i ett förändringsarbete är det lätt hänt att man kör fast.

– Sist men inte minst – det är viktigt att ha roligt medan man arbetar men också att fira när man uppnått sina mål eller delmål.