2023-04-11 16:42
Komlitt

Kvaliteten i äldreomsorgen skapas i nuet. I mötet mellan vården, den boende och närstående. Därför är den en färskvara. Av samma anledning är där många som säger att kvaliteten i äldreomsorgen inte går att mäta. Men det stämmer inte. Du behöver bara veta var du ska titta och vad du ska titta efter (Olsson, 2023).

Så mäter du kvaliteten i äldreomsorgen

Erland Olsson, som citeras i texten, är specialistsjuksköterska i psykiatri som gått den långa vägen i vården. Idag är han MAS och driver kvalitetsutveckling i vården genom eget företag. Han vet vad du ska titta efter när du vill mäta kvaliteten i äldreomsorgen.

Han bedömer själv kvaliteten utifrån fyra nivåer.

 1. Det vi kan uppleva med våra sinnen
 2. Hur vardagsarbetet fungerar
 3. Ledning, styrning, rutiner och följsamhet
 4. Vårdskador, läkemedelsanvändning, behov av sjukhusvård

Det fina med de fyra nivåerna är att de avgränsar områdena för utvärdering på ett sätt så att du sedan kan genomföra förändringarna stegvis. Då blir skillnaden som störst i äldreboendet och för de boende. Samtidigt kan varje förändring utvärderas utan att fungerande rutiner riskerar att förstöras.

Nivå 1: Det vi kan uppleva med våra sinnen i äldreboendet

Här gäller det att vässa sinnena!

 • Hur är enheten utformad?
 • Hur är tillgängligheten?
 • Hur är bemötandet?
 • Hur doftar det?
 • Är det liv och rörelse i rummen?
 • Finns det konst på väggarna?

Det dina sinnen noterar bidrar starkt till första intrycket av hur äldreboendet känns och verkar fundera.

Nivå 2: Hur vardagsarbetet fungerar i äldreboendet

Här ställer du frågor om vårdförloppet över tid.

 • Vad innehåller vården?
 • Finns genomförandeplaner?
 • Hälsoplaner?
 • Finns rutiner som medarbetarna följer?
 • Genomförs allt som ska på överenskomna tidpunkter och dokumenteras det?

Nivå 3: Ledning, styrning, rutiner och följsamhet i äldreboendet

Nu ska du kika på hur verksamheten fungerar på ledningsnivå.

 • Följer man författningar och rutiner?
 • Finns tydliga processer för hantering av klagomål, avvikelser och förbättringsförslag?
 • Finns det fungerande egenkontroll?
 • Finns det rutiner för riskanalyser?

Nivå 4: Vårdskador, läkemedelsanvändning och behov av sjukhusvård hos de boende i äldreomsorgen

Här mäter du resultat och utfall av vården och jämför med andra enheter.

 • Hur många fallolyckor som kräver ambulanstransport?
 • Hur ser användningen av ångestdämpande ut?
 • Vilka effekter får funktionsbevarande arbetssätt?

Självklart finns där mängder av andra aspekter att kika på. Vill du fördjupa dig än mer rekommenderar vi Har mamma det bra? Introduktion till äldreboendet av Erland Olsson (Komlitt, 2023)

Om Erland Olsson
Erland Olsson är specialistsjuksköterska i psykiatri och egen företagare som tillhandahåller tjänst som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska samt kvalitetsutveckling i vården, till kommuner och privata vårdgivare såväl genom stöd och handledning som via digitala produkter.
Han har i en livslång gärning gått den långa vägen i vården och arbetat som städare, vårdbiträde, skötare, sjuksköterska, verksamhetschef och MAS. Därutöver har han varit ordförande i en socialnämnd och haft styrelseuppdrag hos flera vårdgivare.