Populära lagböckerna om LSS och Socialtjänstlagen

Passa på att fylla på med aktuella lagtexter och lagkommentarer. Både LSS 2018 och Socialtjänstlagen 2018 innehåller aktuell lagtext på ett kondenserat sätt. Ett måste för dig som arbetar med och för medborgaren.