LSS 2021

Omdöme (0)

Lämna ett omdöme

Produktbeskrivning

Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. LSS 2021 är en nödvändig informations- och lärobok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning.

Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Boken har en tydlig struktur:

• Tydliga rubriker som gör att du snabbt hittar rätt avsnitt

• Aktuella lagkommentarer

• Senaste rättsfallen logiskt placerade i förhållande till lagen

Boken gör det enkelt för både tjänstemän och förtroendevalda att hålla sig uppdaterade. Den fyller också en viktig funktion i utbildningssammanhang vid såväl universitet och högskolor som yrkeshögskolor och folkhögskolor. För exempelvis studenter inom juridik, vård, socialt arbete och socialpedagogik ger boken en bra grund för att förstå lagen och dess användning. 

Läs mer

Fakta

Artnr: 1629
Streckkod: 9789172512436
Författare Monica Larsson och Lars G Larsson
Utgivningsår 2021
Format (mm) 170x240
Pärm Mjukband
Antal sidor 224

Innehållsförteckning

Inledning ................................................................................... 7

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS – Inledande bestämmelser

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

Rätten till insatser

Insatserna för särskilt stöd och service

Särskilda uppgifter för kommunen

Gemensamma bestämmelser om regionernas och kommunernas ansvar

Avgifter m.m.

Dokumentation och gallring

Nämnder

Tillstånd och anmälningsplikt

Enskild verksamhet

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. (lex Sarah)

Tillsyn

Överklagande m.m.

Straff

Särskild avgift

Rapporteringsskyldighet

Tystnadsplikt

Förbud mot förvandling

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Socialförsäkringsbalkens (SFB) bestämmelser om assistansersättning och personlig assistans

Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS

Litteratur

Smakprov

 

Omdömen

Testa kursen!

Mer kompetensutveckling från samma expert

Mer kompetensutveckling från samma kategori

Andra köpte även

Kunder som köpt denna vara har även köpt

  • Mattias Elg, Marianne S Petersson, Carina Brofeldt
    179 kr