Louise Bringselius

Louise Bringselius är docent och organisationsforskare vid Lunds universitet och fristående författare och föreläsare. Hon är också verksam i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Hon var forskningsledare i delegationens huvuduppdrag, som riktade sig till välfärdssektorn, och är idag vetenskaplig rådgivare i tilläggsuppdraget i statsförvaltningen.

För Komlitt skriver Louise Bringselius om tillitsbaserad styrning som ledningsfilsosofin för framtidens offentliga sektor. Hon djupdyker bland annat i framtidens tillitsbaserade arbete och hur en tillitskultur välkomnar visselblåsare.