Louise Bringselius

Louise Bringselius är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet med särskild inriktning mot offentlig sektor. Framför allt har hon i sin forskning intresserat sig för professionellt inflytande, organisationskultur och tillit. Utöver detta är Louise föreståndare för Institute for Public Affairs vid Lunds universitet, krönikör på Sydsvenska Dagbladet samt fristående föreläsare. År 2017–2019 var hon verksam som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen.

Tillit för offentlig sektor

Genom Komlitt ger Louise ut allt du behöver känna till och arbeta med för att implementera tillit som ledningsfilosofi: från det tillitsbaserade ledarskapet till en tillitsbaserad kultur. Om du vill fördjupa dig lite innan du beställer en uppsättning till hela kommunen kan du djupdyka i följande blogginlägg:

Välj bland expertens e-kurser och böcker