Projektledning

Louise Bergman

 

Projektledning i arbete med människor och samhälle

Inom vård, skola och omsorg är det vanligt att testa nya idéer i projektform. Projektformen skiljer sig från vardagens arbete och risken att misslyckas är stor om inte organisationen och projektledaren har rätt kunskap.

Hur ska man göra för att lyckas med projektet?
Det krävs en hel del! För till skillnad från projekt som drivs inom industrin, har vi ofta bara oss själva som arbetsredskap. Vår förmåga att tänka, lyssna och nå fram till andra. Framgången vilar på att viljan och intresset hålls vid liv hos alla som deltar samt att rätt personer tar ansvar och ger sitt stöd.

Hur ska det gå till i praktiken?
Utbildning i hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella förutsättningar som råder i arbetet med människor och samhälle. Kursen bygger på Louise Bergmans omfattande erfarenheter som projektledare inom offentliga organisationer. 

 

 

 

 

 Kontakta Peter