Louise Bergman

Louise Bergman är beteendevetare och kommunikatör med lång erfarenhet av att driva projekt. Projekten har handlat om våld, missbruk, utsatta barn, kriminalitet, psykisk ohälsa, skolvägrande unga, arbetslöshet och otrygghet i stadsmiljö. I dagsläget handleder hon projektledare och driver kommunikationsprojekt i sociala frågor.

Välj bland expertens e-kurser och böcker