Lisa Andersson, Matilda Bergkvist & Frida Sandahl

Lisa Andersson Tengnér driver Genuspedagog.se, där hon utbildar företag och organisationer. Hon är förutom genuspedagog även ämneslärare med fil.kand i psykologi och universitetsutbildad i diskrimineringsrätt, normkritisk pedagogik, våld i nära relationer samt sexologi. Lisa är en engagerad föreläsare och handledare i frågor om makt, normer och värdegrund med fokus på genus, jämställdhet, normkritik och likabehandling. Hon har tidigare skrivit ett flertal texter och böcker, till exempel Handbok för jämställd skola och Arbeta för jämställdhet i förskolan.

Matilda Bergkvist är jämställdhets- och mångfaldskonsult och expert på diskriminering, aktiva åtgärder och inkluderande ledarskap. Hon är utbildad inom genusvetenskap, diskrimineringsrätt, och organisation och ledarskap och arbetar sedan 2013 som föreläsare och konsult. Matilda har lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med att skapa inkluderande organisationer, och hjälper nu, i sin roll som konsult, ledare och organisationer att arbeta med jämställdhet, mångfald, inkludering och psykosocial arbetsmiljö i sin vardag.

Frida Ohlsson Sandahl är sociolog, författare och föreläsare med lång erfarenhet av utvecklingsarbete. Hon har skrivit flera texter och böcker, bland annat Inkludera - jämställdhet och hbtq i organisationen och Så att jag kan komma in - kristen tro och hbtq. Frida är en omtyckt föreläsare och processledare som använder kunskap, humor och prestigelöshet som främsta verktyg. Hon har lång erfarenhet av folkbildning och verksamhetsutveckling inom idéburen sektor.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Lisa Andersson, Matilda Bergkvist & Frida Sandahl
    285 kr