Linda Corin och Lisa Björk med flera (redaktörer)

Gunnar Aronsson blev fil.dr i psykologi 1985 och professor vid Arbetslivsinstitutet 1990. Efter nedläggningen av institutet 2007 har han främst varit verksam vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Gunnars huvudområde är arbete och hälsa.

Erik Berntson är lektor och forskare på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Han forskar om frågor som handlar om arbetsvillkor med särskilt fokus på chefer i offentlig sektor.

Lisa Björk arbetar som utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin i Göteborg med frågor som rör prevention av arbetsrelaterad stress.

Malin Bolin är verksam som lektor i sociologi vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Linda Corin är personalvetare och arbetar som utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin i Göteborg med frågor som rör prevention av arbetsrelaterad stress.

 

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Linda Corin och Lisa Björk med flera (redaktörer)
    406 kr