Lennart Lindén och Ylva Lindén

Vem är du Lennart Lindén?
Jag arbetar med utveckling av ledningsgrupper och arbetslag och är sedan drygt trettio år tillbaka en av landets mest anlitade föreläsare.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag föreläser ofta inför stora grupper eller hela arbetsplatser.

Inom några särskilda ämnen?
Mina mest efterfrågade föreläsningar är ”Hur man hanterar besvärliga beteenden” samt ”Jobbar vi tillsammans eller bara samtidigt?” Jag har även skapat en särskild ”feelgod-föreläsning” som riktar sig till flera arbetsgrupper som ibland inte får all den uppskattning de förtjänar.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag var tidigare marinofficer och jag växlade efter tjugo år i försvarsmakten över och blev beteendevetare. Mina erfarenheter av konfliktarbete har varit i de mest skilda miljöer, bland annat som FN-observatör i Mellan Östern och i krigets Bosnien.

Ylva Lindén
är ledarskapsutbildad i försvaret och har en fi l. kand. i arbets- och organisationspsykologi samt en magisterexamen i bildterapi. Arbetar med utveckling av ledningsgrupper och arbetslag, handledning av chefer och individuell coaching samt bildterapi.

 

Välj bland expertens e-kurser och böcker