2022-08-23 13:24
Komlitt

Lena Nylander är aktuell med boken Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa. Lena har varit specialist i psykiatri i över 40 år och har i många år arbetat med patienter med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk sjukdom – eller misstänkt psykisk sjukdom. Mycket av hennes nuvarande arbete handlar också om detta. Utmanande beteende kan vara en signal att personen har drabbats av psykisk sjukdom, men kan också ha annan bakgrund.

– Eftersom vuxna med intellektuell funktionsnedsättning löper större risk att bli psykiskt sjuka än vuxna utan denna funktionsnedsättning har jag ofta tänkt att vi som finns runt dessa personer behöver försöka göra allt vi kan för att de ska bevara sin hälsa. Jag har också i mitt arbete märkt att kunskap om psykisk hälsa och sjukdom efterfrågas av personal och anhöriga berättar Lena. 

Det viktigaste kapitlet i boken är kapitel 10.

– Kapitel 10, det korta men viktiga kapitlet om nätverksarbete skulle jag önska att alla som arbetar med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning tog till sig så att det fanns ett fungerande nätverksarbete runt varje individ. Utan att kunna bevisa det så tror jag att det skulle kunna, om inte förebygga psykisk sjukdom så åtminstone innebära att diagnos och behandling blir snabb och effektiv.

Vilken är den vanligaste utmaningen personal inom LSS har när det kommer till psykisk hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning?

– Att hitta rätt nivå av belastning i vardagen, dvs att rätta stödet efter personens förmåga, och att åstadkomma KASAM – känsla av sammanhang.

Vilka lösningar föreslår du till dem som vill övervinna utmaningen?

– Att se till att funktionsbedömning finns och används, och att hitta sätt att göra tillvaron rolig för personen med intellektuell funktionsnedsättning. Någonstans har jag läst att man behöver skratta en gång om dagen, och det kan vara en bra målsättning. Mina tre bästa råd till den som vill bli riktigt bra på att upprmärksamma tecken på psykisk hälsa är: Lär känna personen, se till att få en bra relation till anhöriga och ha koll på sömn, aptit och stämningsläge.

Lena nylanderOm Lena Nylander: Jag har arbetat med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning med och utan autism i snart 30 år i vuxenpsykiatrin, har även arbetat i Region Skånes vuxenhabilitering. Sedan 2013 arbetar jag i Region Skånes VUB-team, ett expertteam som ger stöd till ordinarie verksamheter (habilitering, specialistkliniker, kommun, primärvård) i ärenden som gäller vuxna med utvecklingsstörning och svåra utmanande beteenden (VUB).