Lena Nylander & Mats Jansson

"I en gruppbostad ska boende och personal trivas och anhöriga känna tillit.
Vår övertygelse är att det är möjligt – det behöver inte vara svårt."

– Lena Nylander & Mats Jansson

 

Lena Nylander är läkare och specialist i allmän psykiatri. Hon var en av de första i Sverige som arbetade med och forskade om autism inom vuxenpsykiatri. I sitt arbete i region Skånes VUB-team har hon haft kontakt med många LSS-boenden. Lena har en son som bor i en gruppbostad.

Mats Jansson är sakkunnig utredare på Autism- och Aspergerförbundet och redaktör för Tidningen Autism. Han har lång erfarenhet av arbete i gruppbostad, daglig verksamhet, gymnasiesärskola och som handledare och utbildare i verksamheter som möter autism.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Lena Nylander & Mats Jansson
    307 kr