2019-01-29 13:19
Johan Berger

Livet på jobbet är så mycket mer än bara jobb och uppdrag. Det mellanmänskliga mellan medarbetare och klienter men också mellan medarbetare betyder mycket. Att utveckla och stärka våra relationer på arbetstid är en central del för att nå tillit och psykosocial trivsel. Det hjälper oss att uppnå målen för våra uppdrag.

Hur känns det när kommunikationen kollegor emellan inte fungerar? Ofta beskriver deltagarna på mina föreläsningar det som att allting fastnar. Verksamheten står still eller går runt i samma hjulspår. Man når inte sina mål och den goda kvaliteten i uppdraget uteblir. Riktigt illa, oavsett om det är en välfärdstjänst eller annan verksamhet.


Det här är något jag funderade mycket på under mina 30 år inom vård och omsorg. En anledning till att jag valde att bli konsult är just behovet hos många verksamheter av att få igång kommunikationen mellan medarbetarna. Under mina år som medarbetare var det just detta jag var absolut bäst på, att främja och värna om det mellanmänskliga.
Men hur härligt är det inte sen när knutar löser upp sig? När vi äntligen får prata ur hjärtat om hur det känns, hitta det som fungerar och det vi är bra på? Alla lyfter på arbetsplatsen när de blir sedda och hörda. Alla lyfter av uppskattande feedback på jobbet. Men för att komma dit behöver ni börja prata med varandra.


Ibland behöver man hjälp. Det finns verksamma metoder för konstruktiva sätt att kommunicera och hantera det som kan vara svårt i det mellanmänskliga mötet. Jag hjälper er gärna.
Men det får inte bara bli snack, det ska vara roligt också!


Om föreläsningen relationer på arbetstid

En interagerande föreläsning på en halvdag (3 timmar) där vi tillsammans lär oss verksamma metoder för konstruktiva sätt att kommunicera och hantera det som kan vara svårt i vissa situationer i det mellanmänskliga mötet. Genom övningar och samtal i smågrupper och storgrupp arbetar vi i realtid med reflektion, relation, kommunikation och känsla för en bättre psykosocial arbetsmiljö. Med utgångspunkt i att ansvaret för en positiv förändring på jobbet i första hand startar med oss själva.