Lars Lagheim

Vem är du?
Jag är pensionerad rektor och mitt sista uppdrag avslutades 2012 och idag har jag av olika skäl inga uppdrag.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Sedan 60-talet har jag arbetat både i och med grundskolan. Dessutom har jag arbetat som enhetschef på utbildningsförvaltningen i Stockholm och som ”sakkunnig konsult” haft uppdrag i Sverige och Norge sedan 2002. Med min erfarenhet har jag hjälpt kommuner att utveckla metoder för att följa elevers kompetensutveckling från förskoleklass till sista året i gymnasiet. I det arbetet har jag endast använt två generella, icke ämnesbundna, indikatorer;

1) förmågan att ta till sig och ge ifrån sig skriftliga budskap samt

2) förmågan att använda och hantera kunskap.

Välj bland expertens e-kurser och böcker