2022-05-23 15:59
Komlitt

Är du på jakt efter snabba tips på hur du ska tänka efter du läst Lågaffektivt bemötande – så får du till det i vardagen? Här är Jeanettes tips:

  1.  Använd dig gärna av reflektionsuppgifterna i boken för att fundera över dig själv.
  2. Diskutera gärna bokens innehåll i din arbetsgrupp
  3. Ta hand om dig själv så du kan finnas där för dem du finns till för – de som har behov av ditt stöd för att få ett fungerande liv.

Under 2022 har Jeanette Johansson Ånmark jobbat stenhårt med att ta fram både boken och e-kursen Lågaffektivt bemötande – så får du till det i vardagen. Hon har över 30 års erfarenhet av socialt arbete i såväl kommunal socialtjänst som privat vård och omsorg. Under de här åren har hon identifierat en rad principer och grunder som hon ser som centrala för att lyckas i uppdragen, oavsett verksamhet och målgrupp. Där hittar du också det lågaffektiva bemötandet.

– Det finns en rad föreställningar vad lågaffektivt bemötande är där du tror att du ”inte ska göra något” eller att ”man inte får ställa några krav” – att personer får göra precis vad de själv vill. Jag har ägnat ett kapitel i boken till att försöka reda ut detta.

Jeanette har genom åren mött flera personer som har ökade sårbarheter och stresskänslighet. Hon har också sett vilken skillnad det gör för dem om personalen har rätt kompetens, bemötande och syn på sitt uppdrag.

Personalen behöver ta hand om sig själva, arbeta med sin egen stress och ta reda på hur de hittar verktyg för återhämtning i vardagen. En utgångspunkt i boken är att för att personalen ska kunna finnas där för andra behöver de ta ett ansvar för sig själva.

– Min avsikt har varit att skriva en bok där jag beskriver lågaffektivt bemötande utifrån ett vidgat perspektiv som inkluderar det dagliga stödet för de personer vi finns till för. För att kunna visa medkänsla för andra behöver vi visa självmedkänsla för oss själva.

I boken presenterar hon en rad verktyg som skapar systematik i ditt arbete för att göra det förebyggande. Just att arbeta förebyggande bidrar till ett bättre liv för dem du finns till för men också för din egen känsla av att lyckas i ditt arbete.

Men Jeanette, vad är det viktigaste att till sig ur din e-kurs och bok?

– Oj svår fråga då boken ska ses som en helhet. Men om jag måste välja så väljer jag ut bokens sista kapitel där jag beskriver det förebyggande arbetet – stödet i vardagen.

– Många gånger missar man detta och tror att lågaffektivt bemötande bara handlar om att hantera svåra situationer eller utmanande beteende. I kapitlet försöker jag ge exempel på en rad verktyg som vi kan använda oss av i det dagliga arbetet så jag vet gör skillnad i människors liv. Dessa verktyg ser jag som mänskliga behov och kan vi även med fördel använda på oss själva. Kapitlet innehåller en rad reflektionsuppgifter som man med fördel kan använda på sig själv också.

Om Jeanette Johansson-Ånmark:

Jag har över 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former och har arbetat i såväl kommunal socialtjänsten som privat vård och omsorg. Jag har arbetat som chef och ledare på olika nivåer.

Idag driver jag ett företag tillsammans med en kollega som heter NPF-specialisterna. Vi erbjuder skräddarsydda lösning för personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder även utbildning och handledning till verksamheter som möter personer i det dagliga arbetet.