2019-03-13 16:06
Lars Gohde

Kvalitetsledningssystemet ger medarbetarna insikt och förståelse för era administrativa tjänster

Vad är det man gör i offentlig byråkrati? Många undrar och det är inte alltid så lätt att får en bild av vad det är som åstadkoms. Många gånger presenteras administrationen genom ett organisationsschema där man visar olika enheter. Enheterna kan ha namn som Sekretariat, Kansli och HR. Detta blir man ju inte mycket klokare av. Man kan ju pröva att tala om för sina barn vad det är man jobbar med. Det är ju inte det allra lättaste har jag märkt.

Genom ett ledningssystem för kvalitet kan man skapa en större insikt och förståelse både för sig själv och för andra. Detta då man ska presentera sina processer och vad de levererar och till vem och varför. Processerna benämner man också lämpligen vad det är man gör. Följa upp vårdgivare, rekrytera personal etc.

Genom att man ska förklara för andra så lär man sig också själv mer om vad man arbetar med. Det finns troligen inget som är så effektivt sätt att lära sig på som att utbilda andra. När man skapar och utvecklar sitt ledningssystem för kvalitet så upptäcker man att svaren på allting inte är så självklara.

Det roliga med ett ledningssystem för kvalitet är att man verkligen får möjlighet till egen insikt och förståelse för att kunna ifrågasätta vad man gör. Att man själv ifrågasätter vad man gör ger en bättre tillfredställelse än att bli ifrågasätt av andra. Det är bättre att förekomma en att förekommas.

Är verkligen alla aktiviteter och arbetsuppgifter värdeskapande för dem vi är till för? Om de finns aktiviteter och arbetsuppgifter som inte tillför speciellt mervärde men är ändock måste göras för att t.ex. bibehålla en kontroll. Kan de göras på ett mindre tidskrävande sätt och kanske digitaliseras?

Ser vi att vi har arbetsuppgifter som är likartade men görs i olika processer. Kan dessa arbetsuppgifter standardiseras så vi får mindre mängd med olika arbetssätt vilket i sin tur gör att vi får till ett bättre flyt då variationen minskar.

Sammanfattar vi målbilden med att få ökad förståelsen och insikt för våra administrativa processer. Är det dels att vi själv får en bättre arbetstillfredsställelse dels att vi kan öka värdet för dem vi är till för.