2023-06-13
Komlitt

Namn: Annika Jonasson
Arbetsplats och uppdrag: Lunds kommun, kommunkontoret. Avdelningschef för Stöd och servicecenter som består av 6 enheter samt tillika tf Stabschef för Kommunkontoret med ansvar för de administrativa och arbetsmiljöprocesserna.
E-kurs: Hållbara chefer och verksamheter


Vilken utmaning löser du med e-kursen?

Ingen specifik utmaning utan mer en vägledning i vardagen kring roller och hållbarhet. Reflektioner och tankar kring uppdraget och dess utveckling

Vad tycker du får våra e-kurser att skilja sig från annan kompetensutveckling du gått?

Erfaren ledare som pratar utifrån egna erfarenheter och kunskaper varvat med teorier. Kursen kunde jag gå i egen takt.

Vad fick dig att vilja gå e-kursen?

Ämnet och att det just kan genomföras i egen takt utan beroende av lärare och andra kursdeltagare

Om du känner att du vill rekommendera kursen till en kollega – vad är ditt främsta argument?

Användbar utveckling i arbetsvardagen som snabbt kan appliceras i sitt uppdrag – en lärare som är trovärdig i sitt budskap och ett tema som är av vikt för en hållbar framtid i organisationen.

Vad överraskade dig med e-kursen (från innehåll och övningar till användarupplevelse?)

Inte så mycket 😊 har haft Annika som handledare tidigare och visste vad jag fick

Är det något annat du tänkt på eller vill tillägga om e-kursen och innehållet?

Boken man fick var bra komplement till kursen – men jag hade önskat en ”paketerad verktygslåda”