Kristian Ingemansson

Kristian Ingemansson är överläkare och radiolog. Sedan några år arbetar han som stafettläkare i Norge och Sverige.

Kristian har tydliggjort och renodlat principer och metoder som avsevärt underlättar en radiologs arbete. Svaren blir bättre och det går åt mindre energi att skriva på komplicerade fall. Det är lättare för kliniker att hitta huvudfynden och agera på dem. Det ger en mer patientsäker vård.

Kristian har arbetat med och utvecklat metoderna för smarta utlåtanden under tre år. Den effekt han och många av de som tränats i systemet upplever som starkast i praktiken, är att arbetet blir såväl roligare som mer intressant. När resultaten förbättras stiger motivationen och självförtroendet ökar. Varför inte prova?

Välj bland expertens e-kurser och böcker