2023-02-02 10:57
Komlitt

Patrik klarar inte av sitt arbete. Du hörde det först ryktesvägen, sedan såg du det med egna ögon. ”Det är klart att det kan finnas många anledningar till att Patrik inte levererar” tänker du. Men enda sättet för dig att ta reda på varför och se om du kan hjälpa honom på något sätt är att ta ett korrigerande samtal med honom.

Hur gör du då?

Det korrigerande samtalets 3 delar

1. Redogörelse
2. Reaktion
3. Beslut om fortsättning

Under redogörelsen

Du behöver framföra kritiken till Patrik. Han tycker att samtalet är lika jobbigt som du. Tänk på att använda jag-budskap.

Säg: Jag är bekymrad över att din prestation inte når upp till de förväntningar jag har på dig

Var tydlig! Du behöver ta ansvar för vad du säger. Beskriv konkreta händelser. Undvik att beskriva eller värdera personen i fråga.

Lyssna aktivt och ställ frågor för att förstå Patriks perspektiv.

Var tyst! Tystnad är tid till reflektion, vilket är viktigt i den här sortens samtal. Behåll ögonkontakten.

Ett skepp kommer lastat med reaktion

Patrik kan reagera på många olika sätt. Kanske blir han sarkastisk eller går till angrepp? Att han börjar gråta eller förneka är också möjligheter. Du behöver vara beredd på detta. Behåll
ditt eget lugn, så gott du kan.

Beslut om fortsättning …

Vad kommer du och Patrik fram till i ert korrigerande samtal? Det ligger till grund för hur du bestämmer dig för nästa steg i hanteringen av ärendet.

I många fall räcker det med ett korrigerande samtal. Om inte, är det dags för något annat. Kanske kompetensutveckling eller rehabilitering?

(Tipsen ovan kommer från Georg Fricks e-kurs Att hantera misskötsel. Gå den, om du vill bli riktigt duktig på korrigerande samtal!)