Om konsultuppdrag

Varje offentlig verksamhet har unika förutsättningar och utmaningar. Det ska speglas i era kompetenshöjande insatser som måste ta hänsyn till det som är unikt med er.

Sitter du och dina kollegor med en utmaning som kräver att många medarbetare får samma utbildningsinsats? Känner ni att ni behöver någon annans perspektiv på hur strategi och taktik ska utformas?

Ta nästa steg med vår hjälp

Att ta in hjälp utifrån kan vara en väg som leder till en lyckad insats. Nya ögon och erfarenhet från andra verksamheter hjälper till. Om ni känner att ni behöver hjälp utifrån – ta hjälp av oss! Vi har tagit fram kompetensutveckling för offentlig sektor sedan 1993.

Tillsammans hittar vi ert sätt att driva kompetensutveckling på.

Hur? I korta drag genom att:

  • Göra en nulägesanalys åt er.
  • Vi designar utbildningen utifrån analysen. Från innehåll till vilken multimodalitet ni behöver ha.
  • Vi producerar utbildningsinsatsen i samråd med er.
  • Vi hjälper er att genomföra utbildningen eller håller i den åt er.
  • Vi gör utvärdering och uppföljning.

 

Boka möte för anpassad kompetensutvecklingsinsats

Kunder

Åstorps kommun