Hem » Kompetensutveckling med teori- och faktabok

Kompetensutveckling med teori- och faktabok

Fördjupad kompetensutveckling med teori- och arbetsbok

Är ni ett helt arbetslag som ska ha kompetensutveckling? Då kan det vara bra att välja en teoribok som det finns ett arbetsmaterial till, som en arbetsbok. Tillsammans kan en hel arbetsgrupp, ett team eller en enhet rustas för kommande utmaningar. Teoriboken skapar en gemensam utgångspunkt medan arbetsboken fördjupar insikter och kunskaper genom diskussioner, övningar och test.