2020-09-30 12:58
Komlitt

Kapitel 7: Praktiska exempel på kompetensutveckling

Din och kollegornas kompetensutveckling ska vara strategisk, men måste samtidigt vara handgriplig och praktisk för att den ska bli av. I det här kapitlet av Komlitts kompetensguide ger vi 10 exempel på olika sätt att genomföra kompetensutveckling och listar förslag på ämnen för dig inom offentlig sektor.

Ta fram rätt insatser för din verksamhet

Kompetensutveckling handlar om att förbättra sin handlingsförmåga. Det kan man göra på flera olika sätt och både på egen hand, som grupp eller som verksamhet.

Exakt hur kompetensutvecklingen ska utformas beror på behov, men olika aktiviteter bör ligga i linje med strategin för kompetensförsörjning, utgå från “inhämta, förstå, göra”-processen och ha betoning på vardagsnära utmaningar och lärande i handling utifrån 70:20:10-modellen. Vid större projekt och satsningar är det bra att ta hjälp av vår kompetensutvecklingskarta.

10 exempel på kompetensutveckling:

 1. Seminarier och evenemang.
 2. Tidningar, böcker och nyhetsbrev.
 3. Mentorprogram.
 4. Aktiv och planerad reflektion.
 5. E-learning och onlinekurser.
 6. Podcaster.
 7. Instruktionsfilmer och videoföreläsningar.
 8. Kurser och utbildningar.
 9. Diskussioner med kollegor.
 10. Jobbrotation och specialuppdrag.

10 förslag för dig och kollegorna i välfärden

Konkreta kompetensutvecklingsexempel att inspireras av:

 1. Att på bästa sätt införa heltid som norm i verksamheten och undvika eller parera de vanliga fallgroparna samtidigt som du får med dig de allra flesta på tåget.
  Tips på lärmaterial: Heltid som norm – ett kamikazeuppdrag?
 2. Att implementera IBIC i verksamheten enligt Socialstyrelsens rekommendation.
  Tips på lärmaterial: Smart, tryggt & säkert – Dokumentation enligt IBIC (bok).
 3. Att utveckla sin förmåga att handleda och utveckla kollegor framgångsrikt, antingen i form av chef, handledare eller specialist.
  Tips på lärmaterial: Handleda och utveckla andra (e-kurs).
 4. Att individanpassa mötet med demenssjuka som vårdpersonal.
  Tips på lärmaterial: Hur ska vi bemöta demenssjuka? – För vårdpersonal och anhöriga (bok).
 5. Att reflektera över och diskutera rollen som enhetschef för minskad stress och ökad kvalitet.
  Tips på lärmaterial: Överlevnadsguide för enhetschefer (bok).
 6. Att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet som ledare, i linje med jämställdhetslagen.
  Tips på lärmaterial: Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet (bok).
 7. Att förbättra avvikelsehanteringen i teamet och det systematiska kvalitetsarbetet.
  Tips på lärmaterial: Avvikelsespelet (brädspel).
 8. Att utveckla sin kulturella kompetens inom äldreomsorgen för att kunna ge en anpassad vård.
  Tips på lärmaterial: Åldras i främmande land (bok).
 9. Att öva konflikthantering som ledare för att kunna skapa ett inkluderande och respektfullt klimat samt gott samarbete i arbetslaget.
  Tips på lärmaterial: Konflikt eller samförstånd - konfliktkunskap för ledare (bok).
 10. Att stärka behandlingsarbetet med motiverande samtal för att skapa motivation och vilja till förändring hos klienter.
  Tips på lärmaterial: Motiverande samtal i praktiken - Hjälpa människor till varaktig förändring (bok).

Tips: Vill du ha mer inspiration och olika exempel på kompetensutveckling? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss på LinkedIn för att inte missa nyheter och relevanta case!

Texten ovan är del 7 av 9 i Komlitts kompetensguide för välfärden. Nästa kapitel handlar om reskilling och upskilling inom offentlig sektor: vad som behövs när och illustrerande exempel gällande vård & omsorg, socialtjänst, ledning och enhetschefer.