2021-09-02 11:15

Hej kommunikatör! Du har ett viktigt uppdrag i de offentliga verksamheterna där du ser till att medborgaren får ett enklare och mer begripligt liv. Så uttrycker Anne Kuylenstierna Arnström det i sin bok för nya kommunikatörer. Kanske känner du också att din kompetens används på fel sätt i organisationen? Att ingen vet vad strategisk kommunikation är? Att du bara får göra operativa grejer som ändå inte hjälper organisationen nå sina mål?

Då får du här våra lästips som stärker dig i din roll som kommunikatör. Samtidigt får du verktygen att klara av de knepiga samtalen. De där när någon vill ha en krispig header till kommunens LinkedIn, medan du vill prioritera att samköra kommunikationen från sjukvården och förskolorna inför årets vinterkräksjuka. Du vet, när du måste göra din roll och kompetens mer komplex för att bryta dig in tidigare i projekten.

Kommunikatör i offentlig sektor

Kommunikatör i offentlig sektor av Anne Kuylenstierna Arnström

Den här boken tror på kommunikation som en del av samhällsbygget. Kommunikation som gör livet enklare och begripligare för medborgare, hyresgäster, nyanlända, brukare eller patienter. Kommunikation som får vardagen att fungera för oss invånare. Boken är skriven för dig som är nybörjare som kommunikatör och som brinner för att ge dig i kast med din uppgift – men som kanske inte riktigt har grepp om exakt hur.

Den är späckad med såväl stöd som insikt, bekräftelse och nya perspektiv – eftersom författaren själv har upplevt det behovet under sitt yrkesliv. Handfasta tips om förhållningssätt och genvägar, men också tankar, idéer och verktyg avsedda att göra vardagen lite mer förståelig och hanterlig. Allt du behöver för att snabbt ta dig in i rollen och navigera förbi fallgropar och svårigheter. Sist i boken hittar du också en nyttig lista med tips till din chef om hur hen kan få bästa effekt av sin nya kommunikatör.

SamhällsorienteringSamhällsorientering – För en hållbar integration av Erik Amnå och Mikael Stigendal

Breddar din kulturella kompetens genom att öppna ögonen för dagens Sverige. Här finns utrymme för att hitta nya kanaler för kommunikationen men också vilka glapp som måste överbyggas. Kommer alla medborgargrupper förstå varför de ska vaccinera sig mot covid? Vilka strukturer finns inbyggda i samhället som gör att vissa grupper förstår medan andra inte?

Boken fogar samman samhälle, civilsamhälle och stat kring en stor och genomgående tematik – hållbar integration. Det är en bred, och samtidigt djupt insiktsfull, introduktion till dagens Sverige. Ett Sverige som på avgörande punkter drastiskt förändrats och inte längre har så mycket gemensamt med det Sverige vi levde i för bara några decennier sedan. Ett Sverige som förändrats på sätt som har fått väsentliga konsekvenser för hur vi förstår och arbetar med integration.

Boken vänder sig främst till alla dem som arbetar med nyanlända. Vad kan de göra för att bidra till en bättre integration och därigenom en hållbar utveckling? Men en huvudpoäng i boken är att integration i själva verket angår oss alla, inte bara nyanlända och de som direkt arbetar med dem. Integration handlar om hur samhället hänger ihop och på vilka villkor man kan vara delaktig i det. En sådan samhällsomvandling behöver vi alla bidra till. Det krävs en integration som omvandlar oss alla från åskådare till deltagare.

Leda för kvalitetLeda för kvalitet av Mattias Elg, Marianne Sennehed Petersson och Carina Brofeldt

Kvalitetsutveckling? Är det något som du kan vara en del av som kommunikatör? JA! Om verksamheten arbetar rätt släpper de in dig tidigt i dessa projekt eftersom du till exempel har koll på hur och var ni kan föra dialog med medborgarna på ett bra sätt. Du vet också om att utvecklingen blir lättare med grymt genomtänkt kommunikation.

Kvalitetsutveckling tar tid

Kvalitetsutveckling sker inte av sig självt. För att utveckla och förbättra verksamheter krävs systematiska sätt att arbeta med kvalitetshöjande insatser av många individer under lång tid.

Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens tjänsteleverantörer behöver ställa sig i den systematiska kvalitetsutvecklingen. Den ger också förslag på inriktning av angreppssätt och metoder för att komma till rätta med kvalitetsproblem. Till boken finns en arbetsbok som kan användas av hela personalgruppen. Arbetsboken ger, förutom grundläggande kunskaper i kvalitetsarbete som man har nytta av för all framtid, en utmärkt start på det utvecklingsprojekt som just nu är aktuellt att sätta igång med. "Den som slutar bli bättre slutar snart att vara bra.”

WorkflowWorkflow av Helena Post Mårtensson

Du har rätt fullproppade dagar, eller hur? Mycket som ska göras? Operativt och strategiskt. Det handlar förhoppningsvis om annat än den där krispiga headern …

Workflow-metoden guidar dig mot en mer hjärnsmart tillvaro där ditt specifika uppdrag och din målgrupp är i fokus. Bokens upplägg har en utformning som passar även dig som upplever att det är svårt att hinna med att läsa. Varje uppslag har ett tema och bjuder in till de små stegens förändringar i vardagen.

Metoden grundar sig på den neurologiska forskning som utvecklat vår förståelse för hur hjärnan fungerar. Huvudsakligen handlar det om att avlasta hjärnan, hacka systemet och att variera i intensitet. Utgångspunkten är att gå ner i tempo. När du har ett hållbart arbetstempo blir du nämligen mer effektfull. Varför är det så? Jo, om ditt stressystem bara är påslaget när det verkligen behövs blir dina rationella, främre delar av hjärnan mer aktiva. Du får då kontroll över din tid.

KonfliktkunskapKonflikt eller samförstånd av Birgitta Bernhardsson

Finns metoder för att förebygga, identifiera, lösa och hantera konflikter? Definitivt!

Ibland känns det som att kommunikation är ett område som rör upp konflikter internt som externt. För att driva dina projekt och dialogen med medborgarna framåt kan du fylla på med lite konfliktkunskap. Boken tar chefen och ledarens perspektiv men det kan du bortse från. Till syvende och sist är vi alla människor – konflikter uppstår överallt.

Ibland är det en utmaning att skapa ett inkluderande och respektfullt klimat när arbetsgruppen består av en samling brokiga och komplexa personligheter. Vilket den ska göra för bästa möjliga resultat! Detta är långtifrån enkelt och många arbetsgrupper lider av samarbetsproblem och missnöje.

Och ofta helt i onödan! Här är boken som hjälper oss att förstå att det inte är konflikten som är problemet utan vår otränade förmåga till lösning i kombination med olika grader av konflikträdsla. Vår hjärna vill undvika det som är obehagligt och smärtsamt. Se det som en förkovran i självinsikt, konfliktmetod och mod att våga se och åtgärda.

Svåra samtalSvåra samtal av Katarina Weiner Thordarson

Goda råd från erfarna samtalsledare och praktiska verktyg som hjälper dig i de svåra samtalen på arbetsplatsen eller mellan dig och medborgarna du möter i era olika kanaler.

Att leda ett samtal kan bli svårt när det uppstår starka känslomässiga reaktioner hos dig som leder samtalet och den du pratar med. I den här boken får du tips och råd från erfarna samtalsledare som kan hjälpa dig i dina egna svåra samtal.

Boken ger dig som läsare en introduktion till samtalskompetens och de olika kategorier av samtal som finns: prestationssamtal, samtal om beteenden, krissamtal och uppsägningssamtal. Du får också konkreta verktyg som du kan använda i dina egna samtal.

Författaren har intervjuat 12 personer som i sin vardag har svåra samtal. Med avstamp i dessa intervjuer kan boken användas som underlag för vidare diskussioner i utbildningssammanhang eller på en arbetsplats. Boken riktar sig till chefer och medarbetare i offentlig sektor som möter medborgare, patienter och brukare i många olika typer av sammanhang.