Knut Fahlén

Knut Fahlén är verksam som managementkonsult på Ekan Management och har doktorerat i företagsekonomi. Doktorsavhandlingen, från slutet av 1990-talet, handlar om hur störningar och osäkerhet påverkar tillverkande företags effektivitet. Utöver arbetet som forskare och lärare har Knut bland annat arbetat med it-frågor inom vård och omsorg, inköp, upphandling och försäljning, utveckling av finansiella strategier och prisstrategier, projektledning och förändringsledning i stora, medelstora och små organisationer, såväl privat som offentligt styrda. Sedan 2010 är han aktiv som föreläsare och inspiratör inom området Beyond Budgeting och inom nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT).