Knut Fahlén

Knut Fahlén är verksam som managementkonsult på Ekan Management och har doktorerat i företagsekonomi. Doktorsavhandlingen, från slutet av 1990-talet, handlar om hur störningar och osäkerhet påverkar tillverkande företags effektivitet. Utöver arbetet som forskare och lärare har Knut bland annat arbetat med it-frågor inom vård och omsorg, inköp, upphandling och försäljning, utveckling av finansiella strategier och prisstrategier, projektledning och förändringsledning i stora, medelstora och små organisationer, såväl privat som offentligt styrda. Sedan 2010 är han aktiv som föreläsare och inspiratör inom området Beyond Budgeting och inom nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT).

Välj bland expertens e-kurser och böcker