2019-01-16 09:35
Komlitt

Saknar du ett nätverk för dig som kvinnlig ledare i välfärden? Det gjorde Jessica Atzén och Ann-Sofie Ekman. De startade KLiV sommaren 2018. I januari 2019 är de över 1000 medlemmar och får förfrågningar från kvinnliga ledare som vill bli medlemmar varje dag.

Nätverket använder Facebooks som primär mötesplats. Där får medlemmarna snabbt och lätt kontakt med varandra. En fördel enligt grundarna Ann-Sofie och Jessica som båda har över 10 års erfarenhet av offentlig sektor. När ledare i välfärden behöver hitta nya sätt att samarbeta behöver de snabbt och lätt kunna få kontakt med varandra – även över verksamhetens gränser.

– Det finns grupper för allt på Facebook – så självklart skall vi kvinnliga ledare ha en egen grupp. Visionen är att KLiV skall bli vår trygga bas där vi kan lyfta frågor och få hjälp av varandra, samtidigt som vi möter framtiden tillsammans säger Ann-Sofie.

Där har medlemmarna börjat interagera med varandra och skapar träffar utanför gruppen. Dessutom delar de tips, länkar och diskuterar med varandra. Precis som Jessica och Ann-Sofie vill att det ska fungera.

Men KLiV hade också sin första nätverksträff med 130 deltagare i november 2018. Annika Härenstam, professor vid Göteborgs universitet och Stockholms universitet, höll en föreläsning om ledarskap inom offentlig sektor och det kvinnliga ledarskapet.

– Vi har planerat en ny nätverksträff med mingel och föreläsningar i maj 2019 med spännande föreläsare där vi, utan att säga för mycket, fokuserar på hur vi får flera människor att vilja arbeta i den offentliga sektorn säger Jessica.

KLiV för att ökat samarbete inom offentlig sektor

Det var när de blev kollegor som enhetschefer inom äldreomsorgen i Mölndal som de lärde känna varandra. Mellan åren 2016–2018 arbetade de ihop och trivdes väldigt bra tillsammans.

– KLiV föddes när vi båda skulle byta arbete. Vi kände att det saknades en plattform för oss ledare verksamma i offentlig sektor där vi kunde utbyta erfarenheter, idéer och genom det skapa engagemang för det viktiga arbetet vi har inom stat, kommun och landsting säger Jessica.

Förutom att de saknade ett nätverk för ledare såg de även vikten av att underlätta möjligheten till samarbeten och fler kontaktytor inom offentlig sektor.

– Idag kan styrningen av välfärden i sig vara ett hinder för samarbeten. Då måste vi hitta nya vägar och angreppssätt som gör att vi kan mötas. Det pågår många diskussioner runt om i landet om just styrmodeller för välfärden där tillitsbaserad styrning ofta dyker upp. Om vi som ledare ska kunna följa med i utvecklingen behöver vi en plattform där vi kan mötas, diskutera och dela erfarenheter med varandra säger Ann-Sofie.

– Samtidigt kan vi inte låta dagens styrmodell avgöra om vi levererar en bra välfärd. Idag finns mycket forskning om ledarskap och välfärd som visar att vi behöver tänka nytt. Dagens styrmodeller, New public management, har spelat ut sin roll. Vi tror mycket på plattformar där medborgaren som brukar välfärdstjänsten står i centrum där vi som arbetar runt medborgaren får anpassa oss. Det är brukarens behov som avgör vilka professioner som ska finnas runt denna. Ska det gå att göra måste vi som leder också anpassa vårt ledarskap mot ett mer tillitsbaserat ledarskap genom ökat samarbete. Då blir nätverk som KLiV ovärderliga fortsätter Ann-Sofie.

Ann-Sofies och Jessicas vision är att nätverket skall bli en självklarhet för kvinnor med ledande befattning inom offentlig sektor att vara med i.

Så blir du medlem i KLiV

På Facebook finns en grupp som heter KLiV. Där begär du att bli medlem i gruppen och svarar på frågorna om var och med vad du arbetar. Tänk på att du ska ha en ledande befattning med medarbetaransvar inom offentlig sektor för att bli medlem.