Kerstin Olofsson

Vem är du?
Jag är socionom och fil.mag. i psykologi med inriktningen arbets- och organisationspsykologi men numera är jag pensionär efter drygt 45 år som kommun- och landstingsanställd. Jag är en ”behovsbaserad” författare av fackböcker inom arbetsmiljöområdet. När jag ser ett behov av en bok, men inte finner den i bokhandeln, skriver jag den. Samverkan var det första området, chefer och stress kom sedan och så rullade det på.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Under flera år har jag varit kursledare och utbildat chefer i stresshantering men eftersom jag nu är pensionär håller jag inte längre i några kurser.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
I mitt arbete har jag utbildat en lång rad chefer och fackliga företrädare inom arbetsmiljöområdet. Som handläggare för central skyddskommitté/central samverkansgrupp har jag genomfört utredningar och skrivit rapporter inom området. Den första tiden efter socionomexamen arbetade jag som skolkurator. Så småningom började jag halvfartsstudier på fritiden för att bredda min bas och sökte personaljobb. När jag för första gången blev medveten om att jag var stressad blev jag också intresserad av stressproblematiken.

Välj bland expertens e-kurser och böcker