Kerstin Asker Palmer

Kerstin Palmer är legitimerad psykoterapeut som undervisar om och behandlar sekundärtrauma och PTSD. Hon har erfarenhet av krigszoner i Sydsudan och Sudan som psykoterapeut för FN-personal. Hon utbildade även läkare i trauma/PTSD och sekundärtrauma.
Hon har också arbetat som verksamhetschef för psykoterapimottagningar, och som behandlingspsykoterapeut för följder av trauma/PTSD, misshandel och tortyr i USA sedan 1994.

Välj bland expertens e-kurser och böcker