Karin Skarin

Karin Skarin är beteendevetaren som arbetat som utvecklingsledare, projektledare och enhetschef inom kommunal verksamhet. Under perioden 2013–2016 hade hon uppdraget att införa rätten till heltid i en västsvensk kommun. Det blev startskottet för ett stort engagemang i frågan, en handbok i ämnet, kunskapsspridning till andra kommuner och ett samarbete på övergripande nivå tillsammans med SKL.

Efteråt har Karin fortsatt som konsult inom området. Förutom att arbeta med utveckling och förändring är Karin en slipad skribent, som vill se resultat av skrivandet. Det finns otaliga rapporter, utredningar, förstudier, planer, rutiner och checklistor som producerats genom åren, ofta utan annan effekt än en verksamhet fylld av papper. Därför vill hon med den här boken dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter på ett lättsmält, begripligt och nyttigt sätt, med målsättningen att det faktiskt ska göra skillnad för andra i praktiken.

Välj bland expertens e-kurser och böcker