Kajsa Råhlander

Vem är du?
Jag är utbildad lärare och har arbetat med barn i grundskolan i över 30 år. Sedan tio år tillbaka är jag verksamhetsansvarig för ett eget företag som driver personlig assistans, ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS. Jag har två vuxna söner. Den yngste som idag är 32 år har flera kognitiva funktionsnedsättningar.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag är mycket intresserad av frågor som rör funktionsnedsättningar som på olika sätt påverkar hjärnan och vårt tänkande och är en aktiv föreläsare.

Inom några särskilda ämnen?
Dels om ämnet i boken, men också om metoder och hjälpmedel vid kognitiva funktionsnedsättningar.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag känner många föräldrar till barn som har en kognitiv funktionsnedsättning. Jag och min man är själva sådana föräldrar och har kunnat följa det här annorlunda föräldraskapet under många år. Jag tycker att det är viktigt att vi lyssnar på vad de tänker och vad de känner. Jag har därför vidarutbildat mig inom det här området och studerat bl. a specialpedagogik, psykiatri och om våra socialtjänstlagar.

Välj bland expertens e-kurser och böcker