Jeanette Johansson Ånmark

Jeanette Johansson-Ånmark har över 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former. Hon har arbetat i såväl kommunal socialtjänsten som privat vård och omsorg. Hon har arbetat som chef och ledare på olika nivåer. Jeanette har i sina olika uppdrag mött personer som har ökade sårbarheter och stresskänslighet och sett vilken skillnad det gör för individen om personen de möter har rätt kompetens, bemötande och rätt syn på sitt uppdrag. Under hennes yrkesverksamma liv har hon identifierat en rad principer och grunder som hon ser som centrala för att lyckas i våra respektive uppdrag – oavsett verksamhet, målgrupp och åldersgrupp, däribland det lågaffektiva bemötandet.

Jeanette har flera års erfarenhet av implementeringsarbete hos en stor vård och omsorgsaktör. I detta uppdrag ingick bland annat implementering av Lågaffektivt bemötande i ett 80-tal verksamheter. Det är detta uppdrag och erfarenheter som utgör grunden för den modell som Jeanette presenterar för implementeringsarbetet i denna bok.

Mer information:

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Jeanette Johansson Ånmark
    1 490 kr
  • Jeanette Johansson Ånmark
    0 kr