Introduktion till Motiverande samtal

Utifrån levande exempel presenteras MI i teori och praktik. MI:s utgångspunkter så som de formuleras i MI-andan gås igenom och du får också lära dig BÖRS, samtalstekninken i MI. Avslutningsvis presenteras värdefulla verktyg som går att omsätta i praktiskt förändringsarbete.

• Vad är egentligen Motiverande samtal?
• MI-andan – hjärtslaget i MI
• De fyra processerna i MI
• Samtalstekniken BÖRS
• MI i praktiken
• Verktyg som underlättar

Läs mer

Om föreläsaren

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen

Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken