14/5
Helena Ström

Simrishamns kommun lyckades ur en krisartad situation arbeta fram ett konstruktivt integrationsarbete, långt ifrån den ”systemkollaps” andra pratade om. Men går det att beskriva vad som hände och vad man gjorde i en snygg modell? Visst längtar du ofta ett flödesschema som beskriver vilka steg du ska ta i alla komplexa situationer? Tillsammans med Anne Olofsdotter, arbetsmarknadsstrateg vid Simrishamns kommun, har jag försökt att göra ett schema för att beskriva Simrishamns kommuns utveckling av integrationsprojekt i en modell.

En integrationsresa illustrerad med väg, hus och busshållplatser.

Varje gång vi försökt så har vi landat i att kanske är det just det som är nyckeln till framgång – att det inte finns en färdig struktur eller ens målbild för hur det ska se ut om tre år, eller ens om ett år. Det vi istället vill berätta om är hur de i Simrishamn arbetat för att komma fram till lösningar som utvecklas med tiden och i takt med de resurser som finns att tillgå. Det är en viktig insikt som vi kommer att bära med oss inför nästa tillfälle då vi ställs inför situationer där vi enbart har förutsättningarna klara för oss på kort sikt.

Syftet var att underlätta integrationen för de nyanlända

Det fanns ett klart och tydligt syfte för integrationsarbetet i Simrishamns kommun. Syftet var så enkelt formulerat som att underlätta integrationen för de nyanlända. Som utomstående kan jag även se att det var avsaknaden av rutiner, beslutsgångar och ansvarsområden som gjorde det möjligt att skapa nytt. Genom det kunde både formella och informella hinder minimeras. Avsaknaden skapade utrymme och möjligheter och utvecklade medarbetarnas kreativa förmåga. Detställde krav på att ledarskapet var visionärt och operativt på samma gång. Reflektera gärna över det här och kom ihåg det när du ställs inför en liknande situation

Glöm inte kontinuerlig utvärdering

En annan viktig del var att ständigt arbeta med utvärdering under arbetets gång. Simrishamns kommun har arbetat vidare med sådant som har fungerat och slutat med det som inte har fungerat. Det fanns alltså ingen färdig tanke om hur helheten skulle se ut. Inget slutmål eller någon som föreställde sig hur projekten stegvis skulle byggas. Det blev i stället en händelsekedja där varje ny del som utvecklades byggde på en tidigare del. Det skedde genom samtal där lärdomar togs till vara, tillgängliga resurser undersöktes och användes. De byggde på det de såg fungerade och efter de förutsättningar som fanns just då.

Fem tips när du bygger integrationsarbetet!

1. Arbeta i samtliga tre tidsperspektiv, då, nu och sedan
2. Formulera ett tydligt syfte
3. Se tomrum och avsaknad av rutiner som ett utrymme som ger nya möjligheter
4. Stöd ett ledarskap som är både visionärt och operativt på samma gång
5. Involvera alla berörda för delaktighet och ge dem tid och handlingsutrymme

Ett tips till! För en hållbar organisation: Följ upp varje medarbetare, ge feedback samtidigt som du släpper lite på ditt kontrollbehov.