2018-10-15 16:14
Komlitt

Gerhard Bley är en av fem finalister i Årets VD 2018. Anledningen? Hans syn på ledarskap som något som ska vara empatiskt. Idag uppmärksammas Gerhard Bleys syn på ledarskap och han föreläser regelbundet om det empatiska ledarskapet.

Resan mot ett empatiskt ledarskap

Grunden till det empatiska ledarskapet som Gerhard formulerat är hans egen livsresa. Han blev tidigt ledare i sin kärriär och präglades av den norm som rådde och fortfarande råder.

– Då skulle en ledare alltid vara lite ”bättre” än sina medarbetare. Jobba hårdare, distansiera sig och absolut inte skapa nära relationer. Synsättet är ett starkt DNA i många organisationer och kulturer. I samband med en personlig kris började jag att gå i terapi. Då insåg jag samtidigt att jag förvrängt min ledarroll när jag anpassat mig efter ett sådant synsätt.

Gerhard Bley ville ändra på både arbets- och privatlivet. De skulle präglas av öppenhet, närhet och sårbarhet. Samtidigt kunde det vara en förebild för ett holistiskt och balanserat liv.

- Jag insåg att ju mer öppen och inkluderande jag var och desto starkare relationer jag byggde, desto bättre presterade mina medarbetare och organisationer. Dessutom blev ledarrollen mycket roligare.

Ett outtömligt behov av ett empatiskt ledarskap

– Någonstans på vägen har vi tappat bort att vi alla är individer och har samma behov av närhet, relationer och sammanhang. Därför är behovet av det empatiska ledarskapet oerhört stort i alla organisationer och företag.

Mycket av det nutida ledarskapet präglas av Taylors teorier om tidsstudier menar Gerhard Bley. Även om det inte framställs så idag handlar mycket i grunden om att medarbetaren ses som en producent av en viss mängd output på en viss bestämd tid.

– Så fungerar inte människor. Ge dina medarbetare utrymme att vara sig själva, få tillit och inkluderas i sammanhangen så blir de tryggare, mer ansvarstagande och mer motiverade. Var en empatisk ledare – då når organisationen sin fulla potential.

Samtidigt som alla behöver relationer och sammanhang verkar många ledare idag vara rädda för att skapa det empatiska ledarskap Gerhard Bley beskriver. Det gör nomineringen ännu viktigare.

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!