2019-09-03 11:37
Anne Olofsdotter

”Hur svårt kan det va´?"

  • att se invandrade som kompetensförsörjning?
  • att uppmuntra till att tillföra och ta vara på de som stolta får tillhöra?

I ”Framme i Simrishamn – Integration för att tillföra och tillhöra” skriver jag och Helena Ström om hur klok integration ger behövlig arbetskraft till kommunen.
I boken möter du möjliggörare i samhället som drev denna process. Den har gjort skillnad för många som stolt försörjer sig och som samtidigt gett många arbetsplatser nya medarbetare till bristyrken.

Väntan och passivisering

Redan asyltiden var en svår väntan på att få tillhöra. Inte jobba och inte lära sig svenska. Efter uppehållstillstånd fick man delta i tillgänglig SFI (kurser i svenska för invandrare) men den har för många varken lett till fungerande svenska eller kulturförståelse. Och då blir det inget jobb under de två år i etableringen utan blir det JOB (jobb- och utvecklingsgarantin) till ersättningsnivå under existensnivå och tvingas begära socialt bistånd hos kommunen. Den förödande långsamma vägen är

• slöseri med kompetens och erfarenhet
• kostsam ökning av bidragsstöd hos kommunen
• känsla av värdelöshet och misslyckande hos individer och familjer̆̆
• utanförskap och osunda vanor hos både vuxna och unga
• destruktiva gruppbildningar i brist på tillhörighet
• utvecklande av kriminalitet och ett ohållbart samhälle

Praktik är koden till jobb

I tidig praktik behålls den vilja man kom hit med och då man snabbt känna tillhörighet på en arbetsplats, lära arbetsnormer och förhållningssätt, träna på kommunikativ arbetssvenska och också läsa svenska parallellt med praktiken. Det är just detta som är porten ut i det ”verkliga” samhället och som ger tidig arbetsgemenskap. Det är en klok integration och arbetsmarknadsinsats som har gett många riktigt arbete efter praktikarbetet.

Aktiva medborgare och ny arbetskraft ger tillväxt

Vår kommun kämpar med lågt invånarantal och en allt högre medelålder. Vi har svårt att rekrytera ny arbetskraft till Österlen. Flera bristyrken finns såsom förskola, skola, vård och omsorg. Vi har skriande framtida behov av att anställa personal till äldreomsorgen. Vi behöver anställa minst 150 till skolan och minst 200 till vård/omsorg under åren 2019–2025. Brist på arbetskraft hämmar all tillväxt och utveckling. Vi är tacksamma för alla som nu kan matchas till våra vakanta jobb. Utan dem hade vi haft det ensligt i vårdstyrkan!

Både erfarenheter och intressen kan självklart tas tillvara och användas – hur svårt kan det vara? Ta reda på vad invandrade har att komma med, investera i den stolthet som det ger. Då blir individer också villiga att lära sig och förändra sig efter de nya krav som finns. Och vi behöver alla som vill tillföra och tillhöra.