2017-02-20 13:00

På många utsatta arbetsplatser har personalen ingen utbildning inom sjukvård och psykiatri, till exempel bibliotek, simhallar, gym och liknande. Har de anställda där rätt verktyg för att bemöta människor med psykisk ohälsa som kan få aggressiva utbrott, uttala paranoida vanföreställningar och uppträda hotfullt mot både personal och andra kunder?

Frågorna är många och oron är stor. Kan man säga emot en paranoid kund? Är det farligt att gå runt ensam? Eller vara ensam i ett rum med en potentiellt farlig person? Mitt råd är att inte säga emot en paranoid person. Inte heller argumentera eller hamna i dispyt. Men hur ska man känna igen varningssignalerna? Och hur agerar man om faran är ett faktum?

För att fånga upp några av problemen har jag skrivit boken ”Möta kunder med psykisk ohälsa. Tips i kommunikation och kontakter”. I den får du svar på frågor kring psykisk ohälsa och får veta hur du ska känna dig säker och trygg i den här typen av situationer.

Jag som skrivit boken heter Katarina Weiner Thordarson. Jag har bland annat högskoleexamen i pedagogik samt är leg. sjuksköterska, specialiserad inom psykiatri.