2018-02-07 09:53
Claes Jarlvi & Bim Riddersporre

Som ny chef i en verksamhet står man inför hundratals utmaningar och upptäckter, en position som kan vara både härligt utmanande och lite skrämmande. Inom kommunala verksamheter finns det en särskild aspekt av chefskapet, nämligen dess publika karaktär.

– Omvärlden har en helt annan insyn i arbetet, alla kan ta del av nästan allt – och många gör det! Man måste vara beredd att bli granskad, säger Claes Jarlvi, författare till boken Ny som chef.

– I grunden är ett gott ledarskap detsamma oavsett om du är i kommunal eller privat verksamhet, men inom kommunen finns fler hänsyn att ta. Medborgare, politiker, medier – alla har synpunkter på det du gör.


Forskning input för reflektion

Claes har varit chef och ledare i kommunala verksamheter i 41 år och har länge hållit i utbildningar och föreläst för nya chefer. Efter att ha fått förfrågningar från föredragsbesökare var de kunde läsa mer om hans tankar och råd kring ledaskap bestämde han sig för att samla sin erfarenhet i en bok, som nu ser dagens ljus på Komlitt förlag.

– Men det är inte bara mina tankar som ryms i boken. Under skrivandet tog jag kontakt med Bim Riddersporre som är universitetslektor i psykologi på Malmö universitet, och hon har bidragit med återkommande reflekterande texter genom boken, som ger ytterligare förståelse för ledarskap med bas i evidensbaserad forskning och med hjälp av en del teoretiska begrepp.

– Bim har verkligen lärt mig mycket om skrivandet!


Chefen är en förebild

Vad är det då för egenskaper eller förmågor man bör ha för att bli en bra chef i en kommunal verksamhet?

– Tydlighet, mod och framsynthet; ett engagerat ledarskap där hjärtat är med – då ser man tydligt goda resultat, det är en nyckel för att få med sig sina medarbetare. Sedan tror jag det är mycket viktigt att sträva efter en tillåtande organisation, där medarbetare får ansvar och man bejakar entreprenörskap och nya idéer. Detta behöver vi ju inom kommunen! Som chef måste man vara en förebild, och visa att det är okej att prova nytt, även om det blir fel ibland.


Kommunerna behöver innovatörer

Många kommunala chefer rekryteras inom den egna verksamheten, och Claes hoppas att hans bok generellt ska hjälpa till att få fler unga att få upp ögonen för att kommunen har många intressanta och attraktiva yrken.

– Jag vill att fler ska välja kommunen före näringslivet. Många tror att kommunal verksamhet är stel och styrd, men det är tvärt om, här finns stort utrymme för att vara kreativ, och det behövs medarbetare och chefer som är innovatörer!

Artikel av Emma Olevik