2018-01-31 09:35
Sofie Tullmar

Om du jobbar med människor som befinner sig i någon form av utsatt position i samhället, eller funderar på att börja jobba inom detta område, finns det fantastiskt mycket fakta, information, inspiration och viktigt tankegods att hämta i boken Att arbeta med barn och unga i utsatthet, skriven av Sofie Tullmar som arbetar inom Aleris med stöd och boende för unga. Framförallt är boken en lättillgänglig och överskådlig introduktion till HVB, Hem för vård eller boende, något som Sofie har gedigen erfarenhet av.

– Målsättningen med boken har varit att skapa en överskådlig brygga mellan teori och praktik där vi försökt urskönja de framgångsfaktorer och beprövade erfarenheter vi upplever gör skillnad i arbetet med våra klienter, berättar hon.

Att skriva en bok är en tanke Sofie och hennes kollegor burit på länge inom organisationen – att sammanställa den gemensamma erfarenhet och kunskap de samlat på sig under närmare ett decennium av familj- och klientarbete.

– Vi har upplevt att det saknas en sammanställning av arbetet med klienter i utsatthet, vad det är vi egentligen gör i praktiken och varför vi behövs. I socialt arbete, där vi använder oss själva som verktyg, är det oerhört viktigt med ett processtänk och en överskådlighet som gör att vi inte tappar fokus och kan bibehålla vår professionalitet utan att tumma på ”hjärtat” i uppdraget.

Evidensbaserade arbetssätt

Sofie menar att det är viktigt att alltid basera sitt arbete på evidensbaserade metoder, både direkt i det sociala arbetet, men självklart också i författandet av litteratur i ämnet.

– Om vi inte arbetar evidensbaserat hamnar vi ganska snabbt i ett tyckande och tänkande som utarmar professionaliteten och genererar godtyckliga resultat i förändringsarbetet. Att arbeta evidensbaserat innebär inte att du åsidosätter klienten ur fokus. Det innebär att du som utsatt skall kunna erbjudas en likvärdig och beprövad insats.

Hon menar också att man inte kan luta sig tillbaka och tycka att man är ”färdiglärd”, utan att det är viktigt att organisationen man arbetar inom ska fortsätta att vara en lärande organisation.

– Det gäller att hålla sig uppdaterad och vara beredd att implementera nya forskningsrön för att inte stagnera.

Bokens tilltänkta läsare är egentligen alla som är nyfikna på klientarbete, och den kan med fördel användas i utbildningssammanhang eller som diskussionsunderlag för allt från första linjens chef till samarbetspartners som gode man eller tillfällig vårdnadsförhavande.