2017-11-01 09:23
Sofia Gustavsson

Hösten är här med sina fina färger och skiftningar, kylan letar sig in innanför den lite för tunna jackan och tjockare ytterkläder plockas istället fram. På arbetsplatserna runt om i landet jobbar många på för fullt med arbetssättet IBIC- Individens behov i centrum. Olika kommuner har kommit olika långt, men oavsett om man är i planeringsstadiet, införandefasen eller om man har hållit på ett tag är en viktig del i arbetet att det i organisationen finns utbildningsmaterial och information om själva metoden. Det är också viktigt att det finns ett tydligt definierat syfte om varför arbetssättet införs i just er organisation, hur det förbättrar för brukare och verksamheter.

I boken ”Smart, tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC” finns en utbildningsdel i IBIC, men också en tydlig introduktion med bakgrund och syfte till att IBIC bör införas och tips kring införandet är samlade i slutet av boken. Bakgrunden och tips kring införandet är riktade till chefer och utvecklingsansvariga inom organisationer, som inför IBIC som arbetssätt.

Utförarverksamheter som arbetar mer behovsinriktat.

Utförarverksamheter som arbetar behovsinriktat, dvs utifrån den enskilde individens egna förutsättningar och behov, ger den enskilde brukaren en bättre, långsiktigt mer hållbar och självständig tillvaro. Det är bättre för både den enskilde och verksamheten!

Personalgrupper som arbetar med ett tydligt uppdrag och plan för hur de på bästa sätt kan stötta och hjälpa varje enskild brukare efter dennes individuella situation, finner mer glädje och mening i arbetet. Arbetssättet IBIC kan stärka personal i utförarverksamheter i sin profession och bidra till ytterligare tydlighet i vad deras roll och uppdrag är.

Så hur har ni definierat ert syfte med att införa IBIC? Att hela organisationen står stadigt kring detta under införandefasen och när IBIC är nytt, är en framgångsfaktor för att arbetssättet ska kunna införas på ett bra sätt. Om alla har samma bild av varför man inför arbetssättet IBIC kommer man igenom den utmaning, som det är att inledningsvis lära sig ett helt nytt arbetssätt.

Det material jag jobbat fram för att underlätta, kan hjälpa till att göra införandet lite lättare – kolla själv och se vad du tycker!

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!