2018-01-17 09:48
Lena Söderman & Mårten Nordlund

Pippi Långstrump sa: ”Den som är väldigt stark måste vara väldigt snäll”.

Lite krångligare kunde hon ha sagt: ”Den som har makt i någon annans liv måste ständigt granska sig själv så att värderingar, attityder och beteenden är i fas med varandra och med det som stadgas i LSS och SOL, så att relationen känns trygg och ärlig”.

Vårt arbetsmaterial – Respond fakta- och arbetsbok – syftar till att hjälpa personalgruppen med att se hur man dagligen omsätter lagens värderingar i praktiskt arbete och bemötande.

När vi påbörjade arbetet var tanken att det skulle användas som underlag för att utforma och utvärdera en värdegrund på en arbetsplats eller i en organisation. Vi hade med oss berättelser från chefer inom omsorgsverksamheter om att de hade svårigheter att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor i sina personalgrupper. ”Det känns så meningslöst att försöka få igång en diskussion eftersom alla är överens om de vanligaste värdeorden. Ingen är liksom emot att man ska arbeta med respekt för den enskildes personliga integritet, att brukaren ska vara i centrum, att vi ska stödja den enskilde till att kunna delta i samhällslivet eller till att hen ska kunna leva ett självständigt liv. Så när vi konstaterat att vi alla tycker det så dör liksom diskussionen ut. Men ändå vet jag och vi andra att vi ofta misslyckas med att leva upp till de vackra orden. Så hur ska jag göra för att arbeta i gruppen med detta?”

När vi kommit igång med att skriva kring detta med värdegrund konstaterade vi två saker:
• För att arbeta med värdegrund är bemötande ett centralt begrepp
• Det handlar inte om vad vi tycker utan vad vi gör och hur vi gör det.