2018-02-14 09:34
Louise Bergman

Det är vanligt att testa nya idéer i projektform.

Som att hjälpa människor att få ett jobb, må bättre psykiskt, klara av att gå i skolan, bli drogfria eller sluta begå brott. Men vad är speciellt med att driva projekt för att förbättra människors livsvillkor? Hur ska projektet hantera människans gåtfullhet och det faktum att vi inte låter oss så enkelt mätas?

Utifrån mina egna erfarenheter

Utifrån mina egna erfarenheter har jag försökt sätta fingret på varför jag både har lyckats och misslyckats i mitt projektledarskap. Jag har också intervjuat forskare, andra projektledare, politiker och chefer. Resultatet är boken Lyckas med projekt.

Jag tänker att inget projekt värt namnet drivs utan ett visst mått av ångest.

Att testa nytt innebär ovisshet. Att föreslå förändringar kan skapa motstånd från omgivningen som vill att allt ska vara som det är. Projektledaren behöver balansera mellan vardagens trygga invanda arbetssätt och det okända. Utmana - men inte dränkas i motstånd och konflikter. Vara inlyssnande och smidig - men ibland våga gå sin egen väg. Det är en komplex uppgift.

I boken är vi alla överens om att inte ens världens bästa projektledare kan lyckas utan en engagerad omgivning och en ansvarsfull organisation. Samtidigt vittnar både forskare och praktiker om att ett av de vanligaste misstagen är att lämna en projektledare alltför ensam. Därför undersöker vi i boken hur en organisation kan skapa en bra arbetssituation för projektledaren och på det viset möjliggöra att finna energi och glädje i att testa projektets idé. Här finns många konkreta tips och råd för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas med projekt i arbete med människor och samhälle.