Helén Carlson, Agnete Nilsson

Helén Carlson
är socionom och har mer än 30 års erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete som chef, projektledare och konsult. Helén arbetar som konsult med ledar- och medarbetarutveckling i olika former. Utvecklingsinsatserna innehåller bl a teorier, metoder, verktyg och träning i ledarskap, kommunikation, grupputveckling, förändringsarbete, konfl ikthantering och projektledarskap. Hon erbjuder också handledning/coachning till chefer, projektledare och specialister, individuellt eller i grupp samt stöd och hjälp i konfl ikthantering.

Helén har skrivit boken ”Ledtrådar till ett moget ledarskap” tillsammans med Agnete Nilsson.

 

Vem är du Agnete Nilsson?
Jag arbetar med ledar-, medarbetar- och organisationsutveckling i eget företag sedan 1998.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag har hållit kurser vid både Lunds Universitet och Malmö Högskola. Jag håller även i utbildningar som jag alltid planerar tillsammans med beställaren.

Inom några särskilda ämnen?
Utbildningarna håller jag i ämnena utvecklingssamtal, svåra samtal, konflikthantering och projektarbete för både ledare och medarbetare.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag är socionom i grunden och har en fil.kand. i psykologi. Utöver det har jag drygt 35 års erfarenhet av utvecklingsarbete inom offentlig och privat verksamhet.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • 351 kr