Hasse Carlsson

Vem är du?
Jag är föreläsare och författare och arbetar efter min filosofi att det inte finns några genvägar. Jag är övertygad om att det som växer långsamt växer sig starkt och jobbar med en ”organisk pedagogik”.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Sedan 2002 har jag varit verksam som föreläsare. Mitt mål har varit att inspirera lyssnarna samtidigt som jag velat ge dem nya perspektiv och konkreta verktyg.

Inom några särskilda ämnen?
Jag föreläser bland annat kring samma ämnen som jag tar upp i min bok Jobbar vi ihop eller bara samtidigt? som bygger på kommunikation, relationer och samarbete.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag har en bakgrund inom barnomsorg och skola och jobbar med att se hela människan, från individ till organisation.

Välj bland expertens e-kurser och böcker