2022-01-20 13:42
Komlitt

– Ledarskap idag är svårt, det handlar om att hantera en komplexitet. Många vet vad tillitsbaserat ledarskap är och tycker att det är bra. Men jag tror att den allra största utmaningen är att utöva, göra tillitsbaserat ledarskap i praktiken.

Annika Weman Widegård är socionom med mångårig erfarenhet som chef och ledare med komplexa uppdrag. Hon vet att om du som chef är hållbar blir också dina medarbetare och verksamheten det. Men du behöver bli en fena på tillitsbaserat ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det är också bakgrunden till hennes e-kurs, Hållbara chefer och verksamheter.

– Jag tror att alla chefer inom den offentliga sektorn vet om att de befinner sig mitt i en förändringsprocess. Sedan är man på individnivå olika långt i sin acceptans och vilja att ta steget mot förändring. Men det viktigaste ledare kan göra är att ta sig tid att reflektera för att bli medveten, och att på olika sätt träna och öva på att göra tillitsbaserat ledarskap. För hållbarheten kommer ur tilliten.

Ledarskapet präglas av tillit

Annika är av åsikten att tillit hjälper till att mobilisera och stärka organisation och samverkan, vilket skapar förutsättningar för att nytt ska uppstå. Utan att erfarenhet och kunskap förgås. Du som vet att dra nytta av dina tidigare erfarenheter och kompetenser blir mer hållbar i längden.

– Mitt förhållningssätt i ledarskapet präglas av tillitsbaserad styrning; en styrning som innebär samverkan, helhetssyn, delaktighet, brukarfokus och utveckling. Tillit är en färskvara och ett ständigt pågående arbete behövs för att upprätthålla och återskapa den, i synnerhet i förändringstider med stora utmaningar. Därför tycker jag att det är så viktigt att ledare jobbar aktivt och medvetet med tillit.

E-kursen är ditt första steg

Som chef har du ont om tid att lägga på tidskrävande kurser och utbildningar på plats, särskilt när de tar hela dina dagar eller kvällar i anspråk. E-kursen är raka motsatsen!

– Jag gillar verkligen kombinationen av e-kurs och arbetsbok. I arbetsboken finns det övningar och frågor för reflektion som hjälper deltagaren att koppla ihop innehållet i kursen med sin situation och sitt sammanhang. Jag tror att det bidrar till lärande och hållbarhet. Någonting som deltagaren kan ha med sig vidare i sitt vardagliga arbete.

Under 6 arbetsveckor lägger du cirka 25 minuter per dag, där du är och när du har tid, på kursen. Målet är att du skapar hållbarhet genom att leda tillitsbaserat och bygga tillitsfulla relationer inom din verksamhet.

– Mitt mål för dig som går kursen är att du ska kunna leda tillitsbaserat och bygga tillitsfulla relationer. Du kommer att lära dig att väcka samskapande och samverkan genom ditt ledarskap, som också kommer att bidra till att dina medarbetare kan, vill och vågar arbeta professionellt.

Annika Weman Widegård

 

Om Annika Weman Widegård

Jag är socionom i botten och har arbetat som ledare och chef under många år med komplexa uppdrag i stora organisationer. Jag har också arbetat som konsult, föreläsare och utbildare i olika branscher. De senaste åren har jag ägnat mig åt tillitsbaserad styrning och ledarskap och har blivit en expert på området.