2022-02-16 14:18
Emma Holmström

I den bästa av världar bor alla vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostäder som fungerar. Där de boende är friska och glada, där personalen trivs, utvecklar sitt kunnande och stannar kvar och där anhöriga är nöjd och känner tillit. Så är det inte alltid.

I boken I den bästa av världar (Komlitt, 2022) av Mats Jansson och Lena Nylander hittar du, som är verksam inom gruppbostäder, personlig assistans eller daglig verksamhet, sätt att skapa en miljö där kommunikation och förståelse faktiskt fungerar. Det är ofta där problemen uppstår.

”Vi måste kunna bättre!”

Mats Jansson har sedan tidigt 1990-tal arbetat i olika verksamheter för personer med autism, med och utan intellektuell funktionsnedsättning. Idag är han anställd hos Autism- och Aspergerförbundet som sakkunnig utredare och rådgivare inom områdena bostad, daglig verksamhet och arbete.

– De första med autism och intellektuell funktionsnedsättning som jag träffade i mitt arbete för 30 år sedan hade nyligen lämnat de stora institutioner som då avvecklades. De tillhörde en grupp som sågs som svårplacerade. Deras livsöden grep tag i mig. De hade haft det så tufft under uppväxten. Vi måste kunna bättre tänkte jag. Det tänker jag fortfarande.

Kompetensbrist en utmaning inom LSS

Enligt Mats är en utmaning inom LSS att det saknas obligatoriska grundutbildningar för arbete i bostad enligt LSS.

– Det bidrar tyvärr till att det ofta finns tydliga brister i kompetens, med för lite kunskap om och förståelse för vad funktionsnedsättningarna innebär i vardagen och med brister i praktisk förmåga när det gäller till exempel kognitivt tydliggörande stöd och kommunikation. Det är helt nödvändig kompetens i en gruppbostad för målgruppen. Det vi vill förmedla med boken är att det går att få en positiv utveckling - och att det inte måste vara så svårt att få till det.

Du som vill stärka upp din egen kompetens kan göra det på flera olika sätt. Börja att nätverka med anhöriga och företrädare. De har kunskaper du kan omsätta till kompetens som gör skillnad i ditt gruppboende.

Vill du gå ännu längre? Snacka med andra verksamheter, habiliteringen och externa handledare, utbildare och andra aktörer. Är du enhetschef? Se till att göra det enkelt att samverka och utbyta erfarenheter mellan verksamheterna.

Efter att du läst boken

Mats har ett par råd till dig som väljer att läsa I den bästa av världar. Boken är startskottet på din kompetenshöjning inom området.

  •  Reflektera: Hur tar jag ansvar för kommunikation, samverkan, kunskapsinhämtning och kunskapsdelning? Har jag den kunskap och förståelse som behövs? Vad behöver jag stärka upp?
  • När du läst klart: läs en annan bok. Gå en kurs. Se en föreläsning. Det är en pågående process och ju mer kompetens man bygger desto meningsfullare blir det.

 

Mats JanssonOm Mats Jansson

Jag har sedan tidigt 1990-tal arbetat i olika verksamheter för personer med autism, med och utan intellektuell funktionsnedsättning. Från 2006 är jag anställd på Autism- och Aspergerförbundet, idag som sakkunnig utredare inom områdena bostad, daglig verksamhet och arbete. Jag arbetar även med kunskapsmaterial i förbundets webbkurser, filmer, konferenser och som redaktör för Tidningen Autism.

 

Bild på boken I den bästa av världarOm boken

I den bästa av världar vänder sig till dig som på någon nivå ansvarar för boenden för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Det är en grupp Mats Jansson och Lena Nylander väl känner till och där det tyvärr relativt ofta uppstår svårigheter i kommunikation och förståelse. I boken skriver författarna särskilt om gruppbostäder men även den som är verksam inom daglig verksamhet eller personlig assistans för samma målgrupp kan ha glädje av boken.