2021-06-01 12:30
Komlitt

Om du har ett uppdrag inom LSS, assistans eller vård och omsorg vet du hur viktigt ditt bemötande är för att skapa kvalitet. Personerna du stöttar i vardagen har all rätt i världen att både leva och känna sig självständiga och kompetenta. Det är en del av en god livskvalitet.

Grundkompetenser i bemötande

Kan vi säga att det finns vissa grundkompetenser i bemötande? Kompetenser som gör att du når hela vägen fram! Ja, det vill vi påstå finns. När du är bekväm med samtalsmetoden motiverande samtal, har ett lågaffektivt bemötande och är en fena på tydliggörande pedagogik har du grunderna.

Ditt bemötande är avgörande

Men du vet också att ditt och verksamhetens bemötande av de här personerna är A och O. Oavsett om ni letar efter roten till ett utmanande beteende eller att hitta ett kommunikationssystem som funkar. Så därför har du utvecklat en fingertoppskänsla och reflekterar över hur du gör och vilka reaktioner det får.

Finslipa dina grundkompetenser

När du vill vässa till dig lite extra – eller kanske är helt ny i yrkesrollen – finns det ett gäng experter här som delar med sig av sina kunskaper i tidigare nämnda grundkompetenser. Just nu i bokform (men digitala utbildningar är på gång!) Vem vet? Kanske passar de här i verksamhetens bibliotek? Nu till tipsen!

Boken professionellt bemötande mot grönt gräs

Professionellt bemötande av Katarina Weiner Thordarson

Katarina är en fena på bemötande och svåra samtal. Hon lär dig metoder och verktyg som är användbara i vardagens bemötande. För bemötande kan vara både lätt och riktigt, riktigt svårt.

Om boken: Kunder i offentliga verksamheter ställer krav och kan ha ett stort fokus på sina rättigheter. De accepterar i allmänhet inte ett inkorrekt bemötande. Men deras krav och förväntan kan ibland gå utöver vad som är rimligt. Det kan resultera i att offentligt anställda utsätts för obehagliga situationer, vilket i sin tur påverkar deras sätt och möjlighet att möta kunden. Det är i beteendet som bemötandet visar sig, vare sig det är bra eller dåligt. Ett bra internt arbetsklimat påverkar det externa bemötandet, och tvärtom.

PFA-boken mot grönt gräs

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt av Christine Gustafsson, Carl-Mikael Feldt, Anders Lindström och Karin Liljegren

Det är du som personal som kan göra skillnad genom att stödja personer med kognitiva svårigheter till bättre möjligheter för en meningsfull vardag! Det gör du bäst genom att ändra ditt arbets- och förhållningssätt utfrån personens behov. Se, bemötande igen! Bland annat i alla fall. Boken är populär inom yrkesutbildningar och folkhögskoleutbildningar där stödpedagoger utbildas. Så om du är gammal i gamet och inte känner till PFA ska du definitivt läsa den här.

Om boken: Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) kan användas inom många olika omsorgsverksamheter som omfattar personer med kognitiva svårigheter. Några exempel är stöd och service samt vård och omsorg till personer med intellektuell funktionsnedsättning och olika former av personlig assistans (LSS-verksamhet), verksamheter som stödjer personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, autism och demens samt socialpsykiatri.

Boken Från kaos till klarhet

Från kaos till klarhet av Louise Ardoris

Att Lousie Ardoris är en stjärna på den tydliggörande pedagogikens himmel är långt ifrån en nyhet. Hon är en uppskattad handledare och utbildare. Så … vill du gå från kaos till klarhet med personerna du stöttar? Nyfiken på tydliggörande pedagogik? Sätt ögonen i den här boken.

Om boken: I boken reser du in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver vissa personer extra stöd i vardagen för att uppleva lugn och klarhet? Hur gör du för att hamna rätt när du tar fram visuella hjälpmedel?

Hur kan du förbättra kommunikationen och minska beteenden och kaos som uppstår på grund av oro och missförstånd? Och vad behöver du tänka på för att hålla arbetet med tydliggörande pedagogik levande över tid?

Det här är en exempeldriven bok går vi metodiskt igenom grunderna i hur du går till väga för att skapa mer struktur, förutsägbarhet och flexibilitet för den som behöver det för att nå målet – att skapa klarhet!

Andra sätt att nå fram

Andra sätt att nå fram av Louise Ardoris

Alla har rätt till sätt att kommunicera på! Sverige har dessutom förbundit sig som land att se till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till kommunikationsmetoder som fungerar för dem.
För att nå det målet - för att personer med funktionsnedsättning som påverkar deras förmåga att kommunicera verkligen ska kunna göra det - så måste du och dina kollegor se till att de hjälpmedel personen behöver finns tillgängliga – och används. Och om de inte används … då ska ni hitta nya kommunikationsvägar.

Om boken: Andra sätt att nå fram tar upp det som du som snabbt och lätt vill komma igång med en alternativ kommunikation kan behöva veta. Det handlar om att utnyttja alla olika sätt att kommunicera: bilder, objekt, skrift och så vidare.
Boken utgår ifrån det självklara i att det är bättre att kunna säga något, än att vänta år efter år på att kunna säga allt. Genom boken kommer du att få läsa berättelser om praktiska verktyg för kommunikation, beprövade verktyg som du kan använda i vardagen för att ni ska nå fram till varandra, även om du behöver justera och anpassa dem till just den person du vill ska kommunicera med dig.

Ett svar i taget

Ett svar i taget av Louise Ardoris

Sikta på att få ett svar i taget så har du större möjligheter att få till en fungerande kommunikation mellan er.

När du möter en person med till exempel autismspektrumtillstånd kan det vara svårt att förstå vad hen försöker förmedla. Ibland kan personen, på grund av till exempel kommunikationssvårigheter, visa att något inte stämmer på sätt som är utmanande för andra att förstå och förhålla sig till. Svårigheten för dig som professionell att reda ut vad som är fel leder ofta till osäkerhet i hur du bäst ska hjälpa till. I förlängningen skapar detta frustration och ibland leder det också till konflikt – mellan kollegorna och mellan dig och personen du stöttar.

Om boken: I boken Ett svar i taget – Att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik ger Louise Ardoris förslag på strategier för hur du kan förstå, förhålla dig till och hitta lösningar på de problem som orsakar utmanande beteenden. Hon ger också efterlängtade tips om vad som är viktigt att ha koll på, företeelser som ofta leder till att det hakar upp sig och vad du kan göra för att vända situationer till något positivt. Så att du uppnår den effekt du önskar med den tydliggörande pedagogiken.

Motiverande samtal

Motiverande samtal i praktiken av Malin Stihl

Letar du efter en metod och ett förhållningssätt som skapar motivation och vilja till förändring? Då ska du ta till dig Motiverande samtal (MI)! Malin Stihl ger dig en lättillgänglig introduktion i boken. Motiverande samtal är nämligen en vanlig metod vid behandlingsarbete som fungerar. Därför är den också omtyckt bland såväl klienter som behandlare.

Om boken: Den riktar sig framförallt till dig som arbetar på behandlingshem och är nyfiken på MI. Du får en inblick i vad MI innebär och hur du praktiskt kan arbeta med motiverande samtal. Du skaffar dig även förståelse för hur förändringsprocessen går till och vad du som personal måste tänka på för att underlätta för din klient på dennes resa.

Motiverande samtal ger dig som personal ett verktyg för aktivt lyssnande och att kunna locka fram, plocka och återge guldkornen som klienterna uttalar - ett sätt att jobba klientcentrerat, personcentrerat eller vilken term du föredrar.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande av Jeanette Johansson Ånmark

Jeanette brinner för lågaffektivt bemötande. Det är därför boken handlar om implementeringen av det. Däremot kan du använda implementeringsmodellen till allt från stödsystem till metoder och förhållningssätt. Se till att de där utbildningsinsatserna som är startskottet på implementeringen verkligen kommer till nytta. Det finns få saker som är så frustrerande som ny kunskap du aldrig får använda. Särskilt när arbetsgivaren bestämt att du ska lära dig det.

Om boken: Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering? Presenterar en modell för implementering av förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Du får lösningen på den kanske största utmaningen i förändringskedjan – att gå från kunskap om LAB till att få alla medarbetare på alla nivåer att tillämpa lågaffektivt bemötande i vardagen.

Jeanette Johansson Ånmark, som själv har omfattande erfarenhet av implementeringsarbete, lotsar med van hand och tydliga steg verksamheter av olika slag genom genomförandeprocessen. Boken innehåller steg-för-steg-instruktioner, konkreta berättelser från lyckade implementeringar och dessutom nyttiga checklistor och formulär för dokumentation av processen. Den vänder sig till såväl organisations-, lednings- och medarbetarnivå.