Maja Gréen & Agneta Björck

Maja Gréen är auktoriserad socionom, diplomerad S:t Lukasterapeut och är trainée-utbildad i ledarskap. Hon är utbildad handledare i psyko-social metodik vid Linnéuniversitetet och Jönköping University. Maja har sedan slutet av 1980-talet arbetat med individ, grupp och organi-sation som verksamhetschef och beteendevetare. Maja är verksam som egenföretagare på konsultbasis med hand-ledning och teamutveckling (www.majagreen.se) och är ordförande i Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete.

Agneta Björck är socionom, utbildad i handledningens teori och praktik mot arbetslivet vid Göteborgs universitet samt handledning i psykosocial metodik vid Linnéuniversitetet. Hon har utbildningar i steg 1 i analytisk psykoterapi och steg 1 i kognitiv beteendeterapi. Under drygt ett decennium har hon arbetat som beteendevetare inom företagshälsovården. Agneta arbetar inom HR (Human Resources) och är specialist inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Hon är även sekreterare i etikrådet i Region Jönköpings län.

Välj bland expertens e-kurser och böcker