2018-09-24 16:15
Kerstin Olofsson

Gör arbetsplatsträffen aktiv!

Jobbar du inom vård och omsorg är du van vid regelbundna arbetsplatsträffar eller APT:er som det också kallas. Möten som ska fördjupa dialogen och samverkan på arbetsplatsen. Ett forum där alla i arbetsgruppen träffas tillsammans med närmsta chefen för att diskutera arbetsnära frågor; allt från organisering till schemaläggning. Eftersom personalen i arbetsgruppen är en viktig resurs för verksamhetens utveckling är det viktigt att APT:n är aktiv. Alltså att personalen vågar och får lov att vara aktiva deltagare.

Fokusera på arbetsuppgifterna

Visst är det viktigt med en god gemenskap. Men den uppnås inte bara genom gemytligt samkväm. Även ett gemensamt fokus på den gemensamma arbetsuppgiften bidrar till gemenskapen på arbetsplatsen. Vill personal och chef få resultat måste de fokusera på verksamhetens uppgift. Att vara överens om vad nästa steg är skapar också en god arbetsmiljö.

Våga släppa på kontrollen

En aktiv arbetsplatsträff kräver att du som chef måste våga släppa kontrollen. Tillåt dialoger mellan personalen och dig. Ni behöver inte vara överens, bara ni kommer till ett gemensamt beslut. När du främjar dialogen känner personalen att de får vara ansvarstagande och aktiva. På sikt ökar det engagemanget eftersom man får lov att vara en aktiv deltagare. Hjälp de som är ovana vid att delta aktivt.

Engagera medarbetarna

Arbetsplatsträffens framgång hänger inte bara på chefen. Även personalen har ett ansvar att engagera sig. Till exempel är det viktigt att även personalen bidrar till konstruktiva samtal ni på arbetsplatsträffen. Det skadar inte att påminna varandra om att dialog kräver minst två deltagare. Ett sätt att skapa engagemang är att se till att de två tidigare punkterna är på plats.